Web stránka Oszkár Világi

Press

Agrobaróni a ďalšie mýty

Na konci poľnohospodárskej výroby by mala byť úroda, ktorú je možné predať.

Mýty vznikajú, pretože sú veci alebo javy, ktoré si niektorí nevedia vysvetliť alebo nechcú, aby sa vysvetlili. V našom poľnohospodárstve sa tiež zrodilo niekoľko mýtov.

Prvým je, že menší je lepší ako väčší. Každý by rád videl mladých roľníkov, ako pracujú na svojich rodinných farmičkách. Problémy sú však v číslach. Z jedného hektára s klasickým poľnohospodárstvom dokážete spolu s dotáciou vygenerovať zisk bez odpisov a daní zhruba 200 eur a ste úspešný. Ak obrábate sto hektárov, zarobíte 20-tisíc, ale z tejto sumy ste investície ešte nevykryli. Keď to začínate prepočítavať, vždy prídete na to, že to nijako nevychádza. Jednoducho tie hektáre potrebujete.

Druhým mýtom je, že keď to nevieš klasicky, skús niečo špeciálne. Často počuť, že nepotrebujeme žlté polia, kde sa pestuje repka, ktorá sa používa aj na výrobu biopaliva. Na otázku, čo by sme miesto nej mali pestovať, sa už odpovedí nedočkáte. Na konci poľnohospodárskej výroby by však mala byť úroda, ktorú je možné predať. Pred dvesto rokmi sa pestoval ovos ako krmivo pre kone, ktoré zabezpečovali dopravu. Aj dnes môžeme pestovať ovos, ale už ho asi nepredáme. Ak nebudeme pestovať repku, tak môžeme na väčšej ploche pestovať pšenicu, jačmeň alebo kukuricu. Bude ich však prebytok, ktorý nedokážeme predať. Nie sme konkurencieschopní mimo Európy pre logistické náklady aj preto, že máme malé výmery s porovnaní s tými, ktorí tieto plodiny pestujú vo veľkom a zásobujú svetové trhy. Pred 15 rokmi to štát riešil intervenčnými nákupmi, ale dnes nemusí, lebo to absorbujú biopalivá. Niekto môže kričať, že je potrebná špeciálna výroba, zeleninárstvo alebo ovocinárstvo. Tie by sme mali podporiť tiež, avšak vzhľadom na výmeru nemôžu byť alternatívou.

Tretím mýtom je, že všetko si vieš najlepšie urobiť sám. Niektorí tvrdia, že vlastník, ktorý neobrába svoju pôdu sám, ale pomocou iných, nie je dobrý poľnohospodár. Potom by každá reštaurácia mala mať napríklad svojho údržbára. Čo nám chýba v agrosektore, je efektivita, k tomu však potrebujeme, aby väčší poskytovali služby tým menším. Vždy to vyjde lacnejšie, ako keď všetci kupujú kombajny.

Posledným mýtom je, že v poľnohospodárstve môžete zbohatnúť. Možno by to bola pravda, keby to bolo iba o podnikaní. Je to však trochu aj o inom, napríklad o počasí, ktoré nedokážete ovplyvniť. Asi viac ako inde sa tu striedajú dobré a zlé roky. Ak chceme pomôcť poľnohospodárstvu, tak musíme prestať s týmito mýtami a pochopiť ho, nie viesť ideologické boje.