Web stránka Oszkár Világi

Press

Ak chceme rásť, potrebujeme investície

Stredoeurópsky región rastie. Vlani všetky krajiny V4 mali hospodársky rast nad 2 percentá. Dobrou správou je, že tento rok má byť dynamika ešte vyššia. V porovnaní s ostatnou časťou Európy neexistuje región s obdobným výkonom. Pod čiarou treba poznamenať, že určitú úlohu tu zohrávajú eurofondy, keďže prílev dotácií z Bruselu pomáha investíciám, ktoré poháňajú celú ekonomiku.

Sme dobrí aj v inom ukazovateli. Aká je produktivita práce, aká hodnota sa vytvorí za hodinu. Kým pred 15 rokmi sme patrili ku krajinám, kde sa za 1 hodinu práce vyprodukovala hodnota zhruba 8 eur, tak dnes je tu už výrazne nad 13 eur. Obdobný nárast produktivity sa udial aj v susedných krajinách.

Ja vždy zastávam názor, že dôležité je sa porovnávať s lepšími. Ak porovnávame náš hodinový výkon s nemeckým, tak kým pred 15 rokmi sme za hodinu práce vyprodukovali zhruba 1/5 úrovne Nemecka, tak dnes sa už blížime k 1/3. Je to však stále značné zaostávanie.

Ak chceme udržiavať silné tempo rastu ekonomiky a v konečnom dôsledku dobehnúť vyspelú západnú ekonomiku, tak potrebujeme zvýšiť ročný objem investícií. Niektoré štúdie hovoria, že by sme mali výrazne zvýšiť tempo investícií, a to až o 10 percent ročne.

Štát to nedokáže spraviť, ani keď budeme stavať diaľnice efektívnejšie, k silným investíciám potrebujeme angažovať privátny sektor. Nielen veľké podniky, no najmä tie malé a stredné. Týchto podnikov je zo všetkých firiem v EÚ až 99,8 percenta a vytvárajú polovicu až dve tretiny pridanej hodnoty celej ekonomiky.

Niekto by povedal, že ich primárnou starosťou pri investíciách je nedostatok vlastnej likvidity či neprístupnosť k cudzím zdrojom. Nie je to pravda, najväčším demotivačným faktorom je pre podniky nevhodné prostredie na podnikanie. Také faktory ako vysoká miera rigidity na trhu práce, nízka mobilita, práca odborov, nevhodné vzdelanie a kvalifikácia pracovnej sily, nákladovosť na podnikanie, administratívne zaťaženie, transparentnosť legislatívneho prostredia, miera korupcie. Faktory, ktoré má teraz v rukách štát a politické elity, ktoré štát riadia.

Sme pred voľbami. Bude zaujímavé, ako k tomu jednotlivé politické strany pristúpia. Aby som to zjednodušil, aby sme mohli rozdávať sociálne balíčky, niekto tieto zdroje musí poslať do štátnej kasy. Ak strední a malí podnikatelia ako „malá časť národa“ nebudú veriť v budúcnosť a nebudú chcieť vytvorené hodnoty ďalej investovať (napríklad vytvoria si svoj sociálny balíček a kúpia si radšej väčší dom, lepšie auto, dlhšiu dovolenku), tak všetko čo dnes vyzerá veľmi dobre, bude inak. Potom bude možno aj „veľká časť národa“ menej spokojná. V dobrých časoch treba investovať do budúcnosti viac, aby nás zlé časy neprekvapili.