Web stránka Oszkár Világi

Press

Ako vymierajú podnikatelia

Podnikanie si vyžaduje vytrvalosť, odhodlanie, kreativitu aj bojového ducha. Je to aj obrovská zodpovednosť. Ako malý začínajúci podnikateľ riskujete svoje úspory a niekedy aj úspory celej rodiny. Ak už máte zamestnancov, musíte im zabezpečiť pracovné podmienky a mesačnú mzdu. Každý deň podnikania je nevyspytateľná veličina nových problémov. Cítite sa ako v tmavej izbe, kde každú chvíľu môže prísť úder, ale neviete odkiaľ, ani od koho.

O podnikaní vedia najviac tí, ktorí podnikajú, alebo to skúsili a o podnikaní hovoria najmä tí, ktorí nikdy nepodnikali, na čele s úradníkmi. Dnes je takmer nemožné začať podnikať. Televízny príbeh o dobrom nápade a usmiatom úspešnom mladom človeku je obyčajná fantazmagória. Najväčším nepriateľom podnikateľov je štát stelesnený štátnym úradníkom.

V Česku je milión šesťstotisíc predpisov, na Slovensku je situácia podobná. Neexistuje podnikateľ, ktorý dokáže dodržať všetky predpisy, o to viac, že niektoré sa navzájom vylučujú. Štát denne produkuje desiatky nových usmernení a nariadení, ktoré ukladajú povinnosti, zákazy a rozširujú hranice zodpovednosti podnikateľa. Všetky tieto kroky vychádzajú z filozofie, že zlého podnikateľa treba prichytiť, obmedziť, potrestať a úlohou úradníka je, aby chránil záujem štátu, „bežného človeka“, zamestnanca, Európskej únie, zvierat, prírody, žien, detí, homosexuálov a abstraktného voliča. Úradník na ministerstve s veľkým pochopením ukladá povinnosti podnikateľovi, namiesto toho, aby zlepšil svoju prácu a vytvoril férové podmienky.

Chcem pripomenúť, že práve podnikanie prináša najväčšie príjmy do štátneho rozpočtu, z čoho úradník dostáva svoju výplatu. Sú to príjmy, ktoré míňa, ako sa mu zachce. Samozrejme, bez akejkoľvek zodpovednosti. Prečo to píšem teraz? Chcem všetkých na chránených miestach upozorniť, že na Slovensku teraz státisíce podnikateľov vypisujú formuláre, chodia k právnikom, konzultujú s účtovníkmi a míňajú neopísateľnú energiu, aby naplnili požiadavky schválené za posledný rok. Administratívnoprávne zaťaženie podnikania sa za posledný rok zhoršilo najviac v histórii Slovenska. Ministerstvá predkladajú návrhy zákonov, ktorých ustanovenia sú nekonzistentné, nenaplniteľné, obmedzia podnikanie a zničia prácu slovenských podnikateľov.

Samozrejme, nemusíte mi veriť. Ak však poznáte nejakého podnikateľa, choďte a spýtajte sa ho. Ale ponáhľajte sa, aby ste ešte niekoho našli. Lebo prídu časy, keď bude všetko riadené štátom a my budeme znovu žiť v obľúbenom socializme a zdraviť sa „česť práci“.