Web stránka Oszkár Világi

Press

Deň po tom

Čo bude deň po tom? Po tom, keď všetci migranti, ktorí to dokázali, dostali sa alebo sme ich vybrali (vyberte si, čo vám najviac vyhovuje) k nám, do Európy. Sú medzi nami, rozdelili sme ich po štátoch a oni s dôverou čakajú, že ich naša spoločnosť adoptuje – veď sme ich čakali aj na stanici, s kyticami a veľkými nápismi. Oni sa pokojne začínajú integrovať.

Najprv slušné bývanie. Samozrejme, otázka je, či budú bývať medzi nami, tak, aby sme boli susedia, a mohli na seba vzájomne vplývať. Alebo vytvoriť bývania v komunitách: najlepšie podľa krajín, kmeňov, náboženskej viery, aby neboli nepokoje. Ale nesmie to byť segregácia. Možno najlepšie je vytvoriť komunity a do nich nasťahovať nás, domácich, tých najlepších inteligentných a trpezlivých, a dbať na to, aby sme boli v menšine. Ak to tak bude, môžeme na nich vplývať a súčasne im pomôžeme zachovať ich náboženské alebo národné špecifiká – samozrejme, tí naši dobrovoľníci budú sústavne pracovať na tom, aby sa oni dobrovoľne stotožnili s našimi pravidlami a hodnotami.

Paralelne ich musíme zamestnať. Musíme im nájsť takú prácu, ktorá ich inšpiruje, aby neboli málo platení a demotivovaní. Tak by sa dostali na perifériu spoločnosti a ich deti by tiež nečakalo plnohodnotné uplatnenie. Potom by sa radikalizovali a napätie v spoločnosti by rástlo.

Takže, cieľom je, aby za veľmi rýchly čas, poviem, do ôsmich rokov (približne toľko potrebuje náš občan, aby sa adaptoval v inej krajine Európy), sa títo ľudia, tých 160-tisíc, ktorých sme vybrali z minimálne štyroch miliárd ľudí žijúcich v podstatne horších životných podmienkach ako 95% Európanov – plne integrovali. Budú hovoriť naším jazykom, budú mať slušné bývanie, dobrú robotu, našu ŠPZ-ku, stotožnia sa s nami v európskych hodnotách. Budú plnohodnotnými občanmi, budú môcť chodiť voliť (najmä ľavicové strany, lebo tie hovoria najviac k ich srdcu, viď. SPD v Nemecku, ktorá má podporu práve medzi integrovanými Turkami a ostatnými imigrantmi) – takže budú naozaj naši.

Budeme o nich nakrúcať dokumentárne filmy, ktoré budú s veľkým porozumením pozerať všetci tí, ktorí ostali mimo Európy, s priemerným denným príjmom pod dva doláre, vo vedomí, že oni sem už prísť nemôžu, lebo tak sme sa dohodli my v Bruseli. Bude to úspešný projekt, veď to západná Európa nacvičovala dlhé desaťročia s obdobnými úspechmi, ako som to vyššie opísal.