Web stránka Oszkár Világi

Press

Juh

V skutočnosti viac informácií o Maďaroch okrem SIS nikto nechce získať.

Bežný občan, ktorý nežije na južnom Slovensku, má o živote a hodnotách maďarskej menšiny hmlistý obraz. Vynára sa množstvo nacionalistických sloganov, ako napríklad Slovensko je naše, Maďari za Dunaj či známy športový pokrik Bi Maďara do hlavy a bi a bi. Jednotlivci už majú jasnejšie predstavy.

Najčastejšie ich opisujú slovami „ja mám veľa kamarátov na juhu, sú to dobrí ľudia“. V skutočnosti viac informácií o Maďaroch okrem SIS nikto nechce získať. Táto inštitúcia je tu len preto, aby zabránila prípadným revizionistickým snahám, keďže štátnou doktrínou od Masaryka je, že Maďarom sa nedá úplne dôverovať. Treba ich však pozorne sledovať.

Všeobecne si slovenská spoločnosť myslí, že Maďari sú ako monolit, všetci konajú a rozmýšľajú rovnako. Južné Slovensko je však veľmi rôznorodé čo sa týka názorov, ideológií, kultúr, ako aj spoločenskej dynamiky. Rovnako ako zvyšok Slovenska.

Južné Slovensko zároveň determinuje viac faktorov. Prvým je jazyk. Naše školstvo nedokáže vyučovať slovenčinu tak, aby ňou deti po skončení strednej maďarskej školy plynulo hovorili. Je bežné, že maďarský stredoškolák hovorí lepšie po anglicky ako po slovensky. Dôvodom sú zlé učebné osnovy. Následkom toho sa Maďari uplatňujú ťažšie, časť študentov ide študovať do Maďarska a už sa odtiaľ nevráti. Druhým faktorom sú cesty. Vladimír Mečiar a Mikuláš Dzurinda rozhodli o diaľnici cez Tatry, čo malo logiku len ak nechceli, aby viedla cez južné Slovensko. Takto najviac spustošili stredné Slovensko. Keby naplánovali diaľnicu inak, ekonomický rast Slovenska by bol za minulé roky percentuálne vyšší, a krajina odolnejšia proti budúcim ekonomickým krízam. Jednoducho vyliali s vodou aj dieťa z vaničky, ako sa u nás hovorí.

Tretím determinantom je spoločenská izolácia, ktorá obmedzuje dialóg o problémoch a názoroch. Slovenská spoločnosť sa zaujíma o juh len povrchne. Strany tam nemajú voličov a bežný slovenský politik alebo intelektuál má rôzne predstavy. Niektorí si myslia, že prídu na juh, povedia tri slová po maďarsky, sľúbia pochopenie a bežný maďarský volič im uverí. Treba si však pozrieť miesta externých zasadnutí vlád za posledných tridsať rokov, návštevy prezidentov a zoznam všetkých štátnych pomocí a hneď viete, kde je sever.

Dobrou správou bezpochyby je, že Maďari sú považovaní za prodemokratických voličov, preto je ich politické zastúpenie v budúcom parlamente dôležité aj pre demokratické Slovensko. Rozhodnutie Mosta o tom, že nepôjde do koalície s SMK svedčí o tom, že stratili kontakt s realitou. Strana nemôže vymeniť svojich voličov, ale voliči stranu áno.