Web stránka Oszkár Világi

Press

Keď vás doba naháňa

V kríze je najťažšie to, že sa musíte rozhodnúť. Máte málo času aj málo možností. Je jasné, že budeme ešte dlhé mesiace žiť s vírusom, preto si štát musí spočítať to, na čo má. Doteraz sa ešte nehovorilo o tom, že aj výdavky štátnej správy sa musia znížiť a štát musí byť efektívnejší. Prvým krokom je spraviť prepočet štátneho rozpočtu. Ak dobre odhadneme, aké budeme mať príjmy, ľahšie je škrtať výdavky. Ak však chcete škrtať efektívne, nemôžete to nechať len na zainteresovaných, inak všetko ostane po starom...

Štát má tú výhodu, že škrty môže podporiť zákonmi, napríklad môže vyhlásiť všetky zmluvy so štátom za vypovedateľné zo strany štátu, alebo môže znížiť podporu politických strán. Treba prehodnotiť všetky investície, začať reformu verejných výdavkov a sociálnu politiku robiť na princípe spravodlivosti a skutočnej odkázanosti. Pri tomto rozhodnutí si štát musí byť vedomý toho, že v dobrých časoch premrhal všetky zdroje a musí sa z toho poučiť.

Všetky finančné zdroje, ktoré takto usporíme, treba dať do fondu rozvoja a stanoviť pravidlá podpory. Štát nemôže a ani nemusí každého zachrániť. Neviete zachrániť reštaurácie, tie treba otvoriť. No ani to ich ešte nemusí zachrániť. Netreba našimi peniazmi zachraňovať veľké automobilky, keď sa to spraví z európskych peňazí. Kde a koľko áut sa bude vyrábať, rozhodnú na úrovni materských firiem, takže pomoc treba rozdeliť na ich úrovni.

Treba však zachrániť miestnych subdodávateľov automobiliek, najmä tých, ktorí vyrábajú s vyššou pridanou hodnotou. Treba zachrániť firmy, ktoré dnes majú problémy a mali vysoký podiel príjmov z exportu. Pomoc treba poskytnúť aj firmám, ktoré zásobujú a poskytujú služby pre vnútorný trh a majú prepad tržieb v dôsledku obmedzení. Bolo by dôležité plošnou pomocou získať čas pre malé firmy na prispôsobenie. Treba vytvoriť zdroje pre firmy, aby mohli spustiť alebo rozšíriť výrobu, aj pre tie nové, ktoré vzniknú po kríze. Pomôcť treba bez veľkej administratívy a rýchlo, aby mohli zachytiť vlnu možného ekonomického rastu.

Kríza vždy prináša ťažkosti aj bolesti. Úlohou vlády je, aby vytvorila podmienky, vďaka ktorým vyjdeme z krízy silnejší.