Web stránka Oszkár Világi

Press

O cenách benzínu triezvo

Slovnaft je svojou produkciou palív schopný zásobovať až dve krajiny veľkosti Slovenska. Primárne teda svoju produkciu exportujeme, sú to až tri štvrtiny z našej produkcie. V súčasnosti vďaka silnej konkurencii 30 až 40 percent trhu majú na Slovensku obsadení producenti prevažne z Rakúska a Českej republiky. Slovenská republika je z hľadiska predaja palív jedna z najotvorenejších ekonomík. Neexistujú žiadne úradné obmedzenia pre dovozcov palív napríklad aj z Indonézie. Existujú iba ekonomické obmedzenia, ktoré sa týkajú ceny za výrobu, prepravu a skladovanie palív, ako aj technické požiadavky európskych predpisov ohľadom ich kvality. Je predpoklad, že dovozca palív z Indonézie by vzhľadom na náročnú prepravu predával palivá na Slovensku po zohľadnení všetkých daňových odvodov so stratou. Fakt však zostáva, ekonomicko-geografický parameter neovplyvňuje ani štát, ani rafinéria, pričom rovnakým nezmyslom by bolo, keby sme my exportovali palivá do Indonézie. Náš trh je však dokonale otvorený pre všetkých európskych hráčov vrátane tých, ktorí už na Slovensku majú svoje siete čerpačiek.

Preprava tohto druhu komodity je finančne náročná, keďže ide o obrovské množstvá. Cena za prepravu síce netvorí veľkú časť konečnej ceny za liter benzínu, ale pre šoféra je podstatný každý cent. V súčasnosti je priemerná cena na čerpačkách Slovnaftu za liter nafty 1,145 eura, ktorú zaplatia naši zákazníci. Priemerná cena nafty na Slovensku je 1,197 eura. Aj to je fakt, ktorý hovorí o tom, aký rozmanitý a individuálny je prístup jednotlivých prevádzkovateľov čerpačiek k cenotvorbe.

Na margo porovnania rakúskych a slovenských cien benzínov už zaznelo v médiách príliš veľa nezmyslov. A pritom mýtus je také jednoduché rozšifrovať: máme síce mierne nižšiu spotrebnú daň nafty ako naši západní susedia, priemernú cenu slovenských palív oproti rakúskym však predražuje vyšší povinný priemer biozložiek v palive, rôzne legislatívne poplatky a vyššie náklady na energie, ktoré máme oproti iným krajinám v prípade elektrickej energie, plynu či vyššie poplatky za tranzit ropy. Mimochodom ropovod v Rakúsku vlastní rovnaká firma, ako má rafinériu, teda poplatok za tranzit platí prakticky sama sebe. Porovnávať sa s ostatnými okolitými krajinami momentálne nemá zmysel, keďže ich národné meny v súčasnosti výrazne kolíšu, čo deformuje aj výsledné ceny, rovnako tak, ako sa oslabuje euro oproti doláru.

Nechcem skĺznuť do populistického suterénu, preto na záver dovoľte zaujímavosť bez akéhokoľvek komentára: aktuálna cena za liter benzínu na čerpačke pri Innsbrucku 1,439 eura!