Web stránka Oszkár Világi

Press

Odsúdení na spoluprácu

Energetická bezpečnosť krajiny nemusí byť výsostnou doménou štátnych inštitúcií a ich predstaviteľov. Dnes sa ukazuje, že je rovnako dôležitá a zaujímavá aj pre súkromné spoločnosti. Svedčí o tom nedávno otvorený ropovod medzi Slovenskom a Maďarskom, ktorý dokáže kapacitne pokryť nielen kompletnú potrebu Slovenska, ale aj potreby jeho jedinej rafinérie. Slovnaft totiž musí pre svoj nepretržitý chod spracovávať minimálne 4,5 milióna ton ropy ročne. Doteraz ropovod Adria umožňoval prepraviť za rok približne 3 milióny ton ropy. Pre fungovanie rafinérie to bolo málo. Aj keď sme ropovodom vedeli dopraviť objem, ktorý by pokryl domácu spotrebu, náklady na spracovanie takého malého množstva suroviny a celková technologická realizovateľnosť by boli veľmi otázne. Rafinériu totiž nezapnete a nevypnete jedným gombíkom vtedy, keď sa to práve hodí.

Neviem, či si to dostatočne uvedomujeme, ale vďaka zvýšenej kapacite ropovodu Adria sa na Slovensku od tohto týždňa zásadným spôsobom zvýšila energetická bezpečnosť. Za týmto projektom stoja Slovnaft, Skupina MOL a štátna spoločnosť Transpetrol. Zvýšenie prepravnej kapacity ropovodu však zvyšuje nielen energetickú bezpečnosť Slovenska, ale aj Maďarska, Chorvátska, Srbska a poskytuje možnosti tzv. tretej ropnej cesty aj pre Českú republiku. Na tomto prípade vidno, aká významná a prínosná pre celý región strednej a východnej Európy je vzájomná spolupráca. Znamená to, že keď sa u nás hovorí o energetickej bezpečnosti, je nemysliteľné podnikať akékoľvek kroky bez koordinácie s okolitými krajinami, a to nielen pri rope, ale aj plyne a elektrickej energii. Ak chce táto časť Európy prosperovať a napredovať, je v otázkach energií, ich nosičov, ale i zdrojov doslova odsúdená na spoluprácu.

Súčasný stav automaticky neznamená, že ropovod Družba nechceme využívať aj naďalej. Práve naopak. Je to už niekoľko desaťročí spoľahlivá prepravná trasa a veríme, že bude slúžiť ešte dlho. Ako súkromná spoločnosť sme si však modernizáciou ropovodu Adria splnili svoju „domácu úlohu“ – vybudovaním plne funkčnej alternatívy sme sa zachovali zodpovedne voči krajine, jej občanom, ako aj voči našim zamestnancom a akcionárom.​