Web stránka Oszkár Világi

Press

Pohľadom na Dunaj

Žijeme pri rieke, ale nežijeme s riekou.

Včera sa uskutočnilo 4. plenárne zasadnutie Dunajského fondu. Iniciátorom vzniku fondu bola Stredoeurópska nadácia so zámerom upriamiť pozornosť na Malý a „veľký“ Dunaj a pokúsiť sa priblížiť rieku k ľuďom. „Žijeme pri rieke, ale nežijeme s riekou,“ odznelo na prvom zasadnutí fondu. Vzdialili sme sa od rieky „fyzicky“, svojou životosprávou, už nás nezásobuje rybami, ale tiež myslením, keďže sa rieky skôr stránime, ako s ňou žijeme.

Rieka so svojím okolím však ponúka ľuďom unikátny priestor pre život. Vo veľkomestách, ale aj na vidieku sa ľudia v 21. storočí vracajú k rieke. Môžu tam tráviť čas s rodinou, oddychovať, športovať, ale aj pracovať na diaľku s notebookom na nohách. Rieka prirodzene pozýva blízkych obyvateľov aj návštevníkov k sebe na návštevu.

Dunajský fond podporuje rozvoj životného priestoru v okolí hlavného toku Dunaja aj Malého Dunaja grantmi, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie prístupu k rieke. Sú to malé granty – doteraz ich bolo 25, ktoré majú význam nielen pre budovanie konkrétnych zámerov, no zároveň podporujú komunity a obce v tom, aby sa pri príprave realizácie projektu pozreli na rieku z nových uhlov. Nebudujeme múry, ale prístupové cesty, miesta, kde sa môžeme nalodiť alebo si jednoducho zaplávať či len tak si sadnúť na breh a vychutnať si inú vôňu vzduchu, ako máme doma.

Ďalším zámerom fondu bolo vytvoriť platformu River Lab, kde si štátne orgány, samosprávy, ochranárske organizácie, developeri, obce a občianske združenia môžu vyjasniť svoje postoje k rieke. Takáto platforma u nás nemá veľkú tradíciu, ale dokáže pomôcť výmene názorov a hľadaniu kompromisov. Doteraz sa uskutočnilo päť verejných fór, ktoré ukázali, že platforma so svojimi špeciálnymi sekciami úspešne vytvorila potenciál na stretávanie sa a hľadanie spoločných riešení, ako využiť priestor, ktorý ponúka rieka. Treba dodať, že záujem o úspešné fungovanie by mali mať v prvom rade samosprávy, veď ich cieľom je nájsť najlepší variant na rozvoj pririečnej enklávy.

Treťou, pre verejnosť viditeľnou aktivitou fondu, je podpora série podujatí pod spoločným názvom Slnovrat na Dunaji. Je to už viac ako 160 aktivít od Bratislavy až po Štúrovo, ktoré priblížili rieku tisíckam ľudí.

Pre mňa osobne je Dunajský fond veľmi poučný projekt. Ukazuje, že i napriek dobe digitalizácie a betónu dokážu ľudia oceniť význam takej prírodnej tvorby, akou je nádherný Dunaj. Vedia oceniť krásu, prijať ju za svoju a záujmy prispôsobiť rieke.