Web stránka Oszkár Világi

Press

Ropovodní partizáni a zložité prepočty

Partizánska vojna sa vedie tak, že zaútočíš na nepriateľa vtedy, keď s tým vôbec neráta. Keď stiahne sily namiesto útoku, ty sa vrátiš do hôr a opäť zaútočíš tam, kde nemá nikoho.

Takto sa vedie partizánska vojna za ropovod Bratislava – Schwechat. Keď obyvatelia Bratislavy plánujú dovolenky, pán Nemcsics zo spoločnosti BSP (Bratislava-Schwechat Pipeline) dáva rozhovory, že rozhodnutie musí padnúť do konca roka, lebo rakúska strana je netrpezlivá, že ropovod Adria sa síce rekonštruuje a jeho kapacita bude dostatočná na zásobovanie Slovenska, ale to aj tak nestačí a treba aj Schwechat, a že aj EÚ to zaradila medzi strategické projekty.

Áno, rakúska strana môže byť nervózna z čakania, ale bola by ešte nervóznejšia, ak by ropovod išiel cez Viedeň. Rakúsko bolo nervózne už vtedy, keď sa kreslili alternatívne trasy cez chránené vtáčie územie, a neviem si predstaviť protesty, keby mal ísť popod historický Ring.

Nemalo by sa pritom zabúdať, že tri štvrtiny nákladov hradí Slovensko a Rakúsko štvrtinu. Iste, že je to pre nich výhodný projekt. Tvrdenie o strategickom význame pre EÚ je tiež, mierne povedané, nadnesené, lebo únia označila za strategické všetky navrhnuté projekty v oblasti prepravy ropy. Túto nálepku dostali ľahko, keďže EÚ na ne nedáva ani euro, a tak nenesie žiadne riziko vysvetľovania ekonomickej návratnosti. Pracovná komisia pri ministerstve hospodárstva, ktorá vznikla počas krízy na Ukrajine, pritom konštatovala, že v prípade prerušenia dodávok ropy z Ruska je jedinou plnohodnotnou alternatívou pre Slovensko ropovod Adria, ktorý umožní aj trvalé zásobovanie našej krajiny ropou z Jadranu. Iné trasy (reverzný chod českej časti Družby, BSP) nemôže Slovensko v kríze reálne využiť, lebo obe sú napojené na taliansko-nemecký ropovod TAL, ktorý aj v pokojných časoch plne využívajú rafinérie v Rakúsku, Nemecku a Česku. O to nedostupnejší by bol v čase krízy, pretože české rafinérie by boli odstrihnuté od Družby a TAL by bol ich jedinou zásobovacou cestou.

Rozšírenie kapacity Adrie vyjde Skupinu MOL na 60 miliónov eur a štátny Transpetrol na 4 až 6 miliónov. Predbežný rozpočet BSP hovoril o investícii 100 miliónov eur, z čoho vyše 70 miliónov by platilo Slovensko. Nehovoriac o peniazoch, ktoré sa už minuli pri príprave projektu. Na prepočet ekonomickej návratnosti takto vynaložených financií si ešte verejnosť musí počkať. Už sa počíta štyri roky, ale asi je to veľmi komplikované.