Web stránka Oszkár Világi

Press

Tlačová správa SMOPK

2014

V piatok, dňa 28.02.2014 sa v budove Obchodno-informačného centra v Dunajskej Strede konalo riadne valné zhromaždenie Slovensko-maďarskej obchodnej a priemyselnej komory. Predmetom rokovania bolo zvolenie orgánov komory, schválenie hospodárenia za minulý rok a schválenie rozpočtu na rok 2014.

Slovensko-maďarská obchodná a priemyselná komora so sídlom v Bratislave bola založená pod záštitou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory. Hlavným poslaním komory je podporovanie rozvoja obchodných a hospodárskych vzťahov medzi Maďarskom a Slovenskou republikou a monitorovanie ekonomických záujmov maďarského hospodárstva v Slovenskej republike a ekonomických záujmov slovenského hospodárstva v Maďarsku.

Funkciu prezidenta komory zastáva JUDr. Oszkár Világi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SLOVNAFT, a.s., spoluprezidentom komory sa stal Dr. Lajos Kupcsok, generálny tajomník Priemyselnej a obchodnej komory Peštianskej župy a Krajského mesta Érd. Riadiacim orgánom komory bude 16-členné Predsedníctvo, skladajúce sa zo zástupcov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory, ako aj zástupcov podnikateľských subjektov z obidvoch krajín.

Hlavným poslaním SMOPK na tento rok je rozvíjanie spolupráce v oblasti automobilového a potravinárskeho priemyslu, ako aj v jednotlivých oblastiach poľnohospodárstva, s osobitným dôrazom na vinárstvo a organizovanie konferencií v oblasti automobilového priemyslu a potravinárskeho priemyslu.

Účastníci zasadnutia vyjadrili presvedčenie, že komora bude premostením medzi maďarskými a slovenskými podnikateľmi ako aj organizáciami, ktorí majú záujem spolupracovať pri prehĺbení bilaterálnych obchodných vzťahov a pri realizácii európskych projektoch cezhraničnej spolupráce.