Web stránka Oszkár Világi

Press

Zodpovednosť podľa Friedmana

Nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Milton Friedman považoval spoločenskú zodpovednosť za ohrozenie trhového kapitalizmu. Nesúhlasím s ním! Považujem ju totiž za neoddeliteľnú súčasť firemnej kultúry. Firmy, ktoré generujú zisk, určité percento vracajú spoločnosti v podobe daní a odvodov. To sú štátom stanovené pravidlá hry, ktoré treba rešpektovať. V prípade, že je štát zlým hospodárom, či už pre neschopnosť politikov, zle nastavený systém, alebo vinou vonkajších globálnych vplyvov a nie je schopný plniť svoje záväzky, nastupuje (resp. mala by...) spoločenská zodpovednosť firiem. Nie je to kompenzácia ekonomických nedostatkov štátu, je to dobrovoľné rozhodnutie obetovať percento zo zisku na kultúru, šport, sociálne veci bez toho, aby sme očakávali zisk v matematickom ponímaní. Tu nefunguje vzťahový režim: „niečo za niečo“. A práve v tom nastáva systémová chyba v chápaní spoločenskej zodpovednosti! V slovenských médiách pri podpore kultúry, športu a iných nedoceňovaných oblastí rotuje stále dookola 9-10 lôg väčších firiem. V balíku sociálne zodpovedných sa objavujú mobilní operátori, 2-3 banky, finančná skupina, pivovar, producenti a distribútori energií a rafinéria. To je slabá kostra na to, aby sme napr. šport dostali na úroveň aspoň okolitých štátov. Kde sú tie silné deklarované piliere našej ekonomiky: automobilky a elektrotechnický priemysel? Kde sú noví ťahúni s miliónovými štátnymi dotáciami? Podporujú divadlá a športové kluby s miliónovými rozpočtami... bohužiaľ, iba v materských krajinách. Mesačný plat najlepšieho strelca z nemeckej Bundesligy je vyšší ako celoročný rozpočet nášho prvoligového klubu, a to nehovoriac o ďalších športoch, ktoré sú u nás na okraji diváckeho záujmu. Chápem to tak, že aj toto je daň za hanlivé označenie našej krajiny: „montážna hala Európy“, kde sa vzhľadom na veľkosť trhu filantropia nepovažuje za pridanú hodnotu.

Kritizovať firmy, ktoré sa riadia Friedmanovým postojom z minulého storočia, je nevhodné a nemiestne, veď sociálna zodpovednosť je o dobrovoľnosti. Možno by stačilo silnejšie slovo slovenských manažérov, ktorí tu žijú, vychovávajú svoje deti, ktoré sa možno raz rozhodnú skúsiť dráhu profesionálneho huslistu alebo hrať futbal či hokej. Možno raz budú žiadať o grant v programe Talenty Novej Európy, ktorý spolu so Stredoeurópskou nadáciou ťaháme už ôsmy rok a podporili sme 218 talentovaných detí a mladých ľudí sumou 452 000 eur. Ak sa tak stane a budú mať talent, na 100 percent ich nezištne podporíme.