Web stránka Oszkár Világi

Priority

Som stredoerópan. Nikdy som sa tým netajil a nehovorím to iba preto, aby som zakryl svoju národnú identitu, ale preto, lebo tejto myšlienke v globálnom svete verím. Som presvedčený o tom, že región Strednej Európy nie je iba formálny zlepenec štátov, ktorý umelo vytvárajú politici, ale funkčný, životaschopný celok so spoločnou históriou, kultúrou... ale aj ekonomickými záujmami. Som presvedčený o tom, že aj relatívne malé štáty dokážu "zvýšiť" hlas a presadiť si svoje záujmy v rámci Európy keď nájdu "susedov" s rovnakými záujmami a problémami. Otázka príslušnosti k tomuto útvaru u mňa korešponduje aj s presvedčením, že nacionalizmus ako taký nemá logiku, a keď z neho extrahujeme napríklad hospodárske, športové a kultúrne fragmenty, tak ani opodstatnenie. Ale vždy sa nájdu ľudia, ktorí na ňom dokážu marketingovo parazitovať.

V roku 2001 sa spoločnosť SLOVNAFT, a.s. stala členom významnej stredoeurópskej ropno-plynárenskej Skupiny MOL, najrýchlejšie rastúceho konzorcia v tejto oblasti priemyslu. To bol aj medzník vo vývoji rafinérie a takisto v mojom osobnom živote. Samotný vstup MOL-u do SLOVNAFT-u neznamenal iba zmenu v akcionárskej štruktúre, ale aj progresívny rast podporený masívnymi investíciami do modernizácie spoločnosti. V roku 2004 bola napríklad sprevádzkovaná veľkokapacitná hydrogenačná rafinácia palív (HRP 7) a v roku 2005 bola odovzdaná do užívania nová strategická výrobná jednotka na výrobu polypropylénu (PP3). Prevádzka HRP 7 s dennou kapacitou 5880 ton hlboko odsírených komponentov motorovej nafty výrazne posilnila pozíciu Skupiny MOL na európskom trhu s motorovou naftou. Tento progres aj za cenu vysokých investícií je pre mňa hnacím motorom, pretože si dobre uvedomujem, že sme jedna z najmodernejších rafinérií v Európe a postupne sa investície vracajú v podobe vyšších výkonov a rastom tržieb. Ako člen predstavenstva Skupiny MOL a predseda predstavenstva SLOVNAFT si uvedomujem svoje poslanie a zodpovednosť v rámci skupiny nielen v stredourópskom ale celosvetovom priestore. Veď dnes Skupina MOL zamestnáva desiatky tisíc ľudí na troch kontinentoch v 30 krajinách sveta. Denne obslúžime milión zákazníkov na čerpacích staniciach v Európe. Som hrdý na všetky úspechy spoločnosti, ktorej som súčasťou.

Zmysluplné naplnenie myšlienky "stredourópanstva" pre mňa neznamená iba rozvoj ekonomických aktivít, ale aj budovanie vízie otvorenej spoločnosti bez komplexov, ktoré nás deformujú. Stredoeurópska nadácia (Central European Foundation) zosobňuje a podporuje všetky hodnoty, ktoré osobne považujem za dôležité: podpora talentovaných detí a mládeže, progresívne projekty vo vzdelávacom systéme, podpora kultúry v stredoeurópskom regióne, prezentácia slovenskej kultúry v zahraničí, komunitný rozvoj ekonomiky a posilňovanie občianskej spoločnosti. Som presvedčený o tom, že nadačné peniaze boli doteraz dobre investované do budúcnosti krajiny a celého regiónu. Je to oblasť, ktorá je pre mňa osobne prioritná.