Web stránka Oszkár Világi

Profil

OSOBNÉ ÚDAJE

Meno Oszkár Világi, JUDr.
Dátum narodenia: 17. apríla 1963
Miesto narodenia: Dunajská Streda
Rodinný stav: ženatý, 2 deti

PROFESIONÁLNA PRAX

apríl 2011 – súčasnosť Člen predstavenstva Skupiny MOL, Plc.
apríl 2010 – súčasnosť Člen Výkonnej rady Skupiny MOL, Plc.
apríl 2009 – súčasnosť Predseda predstavenstva SLOVNAFT, a.s.
2009 – súčasnosť Člen Dozornej rady, INA, Industrija Nafte, d.d.
2006 – súčasnosť Generálny riaditeľ, SLOVNAFT, a.s.
2005 – 2006 Predseda predstavenstva Apollo zdravotná poisťovňa, a.s.
2005 – súčasnosť Člen predstavenstva SLOVNAFT, a.s.
2003 – 2007 Člen Dozornej rady OTP Banka Slovakia, a.s.
2003 – 2005 Člen Dozornej rady SLOVNAFT, a.s.
2003 – 2006 Predseda predstavenstva Železnice Slovenskej republiky
1999 – 2000 Člen Dozornej rady Unibanka, a.s.
1999 – 2008 Člen Dozornej rady Tauris Danubius, a.s.
1998 – 2002 Člen Dozornej rady Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
1998 – 2001 Člen Republikovej rady SMK – Strana Maďarskej Koalície
1996 – 1998 Člen predstavenstva Unibanka, a.s.
1996 – 1997 Člen predstavenstva Globtel, a.s.
1992 - súčasnosť Spoluzakladateľ a spoluvlastník Advokátskej kancelárie Csekes, Világi, Drgonec & Partners, spol. s r.o., od 29.4.2009 Ružička a Csekes, spol. s.r.o.
1990 - 1992 Člen Československého parlamentu
  Viceprezident Dolnej snemovne parlamentu
  Člen a viceprezident Vládneho a Súdneho výboru
1992 - súčasnosť Člen Slovenskej advokátskej komory, od r. 2006 pozastavený výkon advokátskej činnosti
1986 - 1993 Notár

VZDELANIE

1991 1991 (Akademická hodnosť JUDr.) Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
1981-1985 (Titul Magister) Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Maďarský jazyk materinský jazyk
Slovenský jazyk plynule slovom aj písmom
Anglický jazyk veľmi pokročilý slovom aj písmom
Ruský jazyk veľmi pokročilý slovom aj písmom

ZÁĽUBY

potápanie, jachting, tenis, cestovanie